И през 2019г. клуб Нептун ще проведе поредната експедиция по почистване на Голямо смолянско езеро, която ще се осъществи със съдействието на РИОСВ-Смолян. Отново с нас ще бъде и доцент Любомир Кендеров. След засиленото участие от 2018г. очакваме да сме отново така ентусиазирани и многобройни. Всички желаещи да се включат в начинанието могат да го направят като се свържат с Крикор Сренц на телефон: 0897 986 609.

За равен брой!

Подводна сигнализация