И през 2018г. УС на клуб Нептун взе решение да се проведе поредната експедиция по почистване на Голямо смолянско езеро на 11 и 12 август. Експедицията ще се осъществи със съдействието на РИОСВ-Смолян. Традицията поставена преди повече от четири десетилетия от доц.Агоп Сренц продължава, като през тази година към нас ще се присъедини Любомир Кендеров от Софийски университет - отговорник на направление морска биология към БНАПД. Всички желаещи да се включат в начинанието могат да го направят като се свържат с Крикор Сренц.

За равен брой!

Подводна сигнализация