ИНСТРУКТОРСКИ СЪСТАВ


Инструктори

 1. Лъчезар Ангелов - инстр. I степен
 2. Димитър Енев - инстр. I степен
 3. Манол Хубенов - инстр. I степен
 4. Крикор Сренц - инстр. II степен, инстр. CMAS**, BSAC OWI, IANTD Trimix Instructor
 5. Божидар Гарабетов - инстр. III степен,инструктор CMAS**
 6. Станислав Николов - инстр. III степен, инструктор CMAS**
 7. Върбан Киселков – инстр. III степен, инструктрор CMAS**
 8. Ирен Запрянов - инстр. III степен, инструктор CMAS**
 9. Красимир Колев - инстр. II степен, инструктор CMAS*
 10. Александър Александров - инструктор CMAS*
 11. Ирина Дакова - инструктор CMAS*
 12. Вяра Димитрова - инструктор CMAS*
 13. Надеждю Агов - инструктор CMAS*
 14. Никола Хаджигеоргиев - инструктор CMAS*
 15. Теню Стойнов - инструктор CMAS*
 16. Калин Борисов - инструктор CMAS*
 17. Мартин Градевинструктор CMAS*

 

  

Помощник инструктори и осигурители

 

 

 1. Айла Вейсел - Divemaster (Mix: Air, Max: 40m)
 2. Иван Стойнов - водолаз CMAS***
 3. Бойко Бормалийски - водолаз CMAS**
 4. Мария Хаджигеоргиева - водолаз CMAS**
 5. Владимир Кабаджов - водолаз CMAS**
 6. Кирил Гарабетов - водолаз CMAS**
 7. Чавдар Янев- водолаз CMAS**
 8. Ирина Иванова - водолаз CMAS**

 

 

 

 

Подводна сигнализация