ОБОРУДВАНЕ НА КЛУБ "НЕПТУН"


       Клубът разполага с техническа материална база, включваща водолазна работилница с компресорно помещение с два компресора. Оборудването, което използваме отговаря изцяло на съвременните европейски и международни стандарти и е произведено от пионерите в подводния спорт Aqualung и Apeks. А за поддръжката на апаратурата се грижат сертифицираните в заводите производители техници на сервиз 'Наутилус' - Божидар Гарабетов, Ирен Запрянов и Арам Вартанян. С тяхна помощ ще научите кое е най-подходящото оборудване за вас съобразно индивидуалните ви изисквания и интереси. 

Подводна сигнализация