ПОДВОДНА СИГНАЛИЗАЦИЯ


Лошо ми е!
Помогни!
Малка опасност!
Нещо не е в ред!
Всичко е в изправност.
Добре. Съгласен.
Не!
Не мога да отворя резервата! Моля помогни! Отворих резервата.
Подай ми въздух! Стой!
Остани,където се намираш!
Слизам. Слизай! Качвам се нагоре.
Качвай се нагоре!
Остани на това ниво! Погледни зад себе си!
Лошо ми е!
Получих схващане.
Студено ми е.
Измръзнах.
Ела! Приближи се. Уморен съм.
Ти. Аз.
Риба. Опасна/отровна риба.

 

Подводна сигнализация