СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ


Българска Федерация по Подводен Спорт(БФПС)

Създадена е непосредствено след основаването на CMAS и е неин член до самото спиране на дейността й в средата на 90-те години. Акцентът на обучението в БФПС е насочен към спортния характер на гмуркането, тъй като до 1989г обучението на водолази е било осъществявано само в структурите на ДОСО(Доброволна Организация за Съдействие на Отбраната). Обучението се отличава с принципа на единоначалие при провеждането на учебната дейност. В курсовете за ниво водолаз-любител, освен инструктори, задължително участие вземат и осигурители под и над вода. Задължително е и присъствието на дежурна група и лекар, които обезпечават сигурността по време на обучението.

Световна конфедерация по подводна дейност (КМАС)

Основана е от Жак-Ив Кусто през 1959г. В нея има 3 комитета – спортен, технически и научен. България традиционно е свързана с тази организация, тъй като още от първите години след нейното създаване Бъгларската Федерация по Подводен Спорт става неин член. Любителските нива в CMAS са CMAS*, CMAS**, CMAS***.

British Sub Aqua Club(BSAC)

Това е първата в света организация, която се занимава с обучение на водолази. Създадена е през 1953г във Великобритания. Тази структура е подпомагана от държавата и в нея инструкторите и техните помощници участват в обучението на доброволни начала, Любителските нива на обучение са Оcean Diver, Sport Diver, Dive Leader.

Подводна сигнализация