ПРОЕКТ "Смолянскто езеро"

    Първата експедиция в природозащитен обект "Голямо смолянско езеро" е проведена през 1972г, финансирана от комисията за младежта и спорта.
    Експедициите с цел наблюдение продължават до 2000г. след което започва предприемането на активни природозащитни мероприятия. През последните 5 години те са проведени съвместно с научни институции и прераснаха в екологичен експеримент, целящ съхранението на природозащитения обект.
     Тази дейност бе осъществена на базата на научно доказана аргументация и през настоящата година се яви съществена част на проект финансиран от община Смолян и реализиран от водолазна група от Подводен клуб "Нептун"- Пловдив.

Подводна сигнализация